Potrebný je novší prehliadač

Váš prehliadač nepodporuje novinky, ktoré sme uviedli! Odporúčame Vám, aby ste aktualizovali momentálny prehliadač alebo aby ste použili nejaký iný.

Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Opera
+385 21 456-456
Po - So
08:00h - 22:00h
Ne
14:00h - 22:00h

Ochrana osobných údajov

Cestovná kancelária Adriatic.hr d.o.o., Poljička cesta 26, 21000 Split, Chorvátsko, www.adriatic.hr, info@adriatic.hr (ďalej len: Adriatic.hr) rešpektuje súkromie a práva užívateľov svojich internetových stránok. Naše povinnosti definované nariadeniami o ochrane osobných údajov berieme veľmi vážne. Preto sme vypracovali tento dokument, v ktorom opisujeme, akým spôsobom používame a spracúvame osobné údaje.

Týmto Vyhlásením chceme našim užívateľom vysvetliť, akým spôsobom spracúvame osobné údaje, ktoré získame: ktoré údaje uchovávame, ako dlho ich uchovávame a akým spôsobom ich používame. Dozviete sa tu tiež, akým spôsobom nás môžete kontaktovať, ak máte otázky týkajúce sa vašich osobných údajov.

Adriatic.hr ponúka služby online rezervácie ubytovania prostredníctvom vlastných internetových stránok, ako aj prostredníctvom iných iných online servisov a sociálnych sietí. Nasledujúce informácie sa týkajú všetkých vyššie uvedených platforiem.

Ktoré osobné údaje získavame a ako ih používame?

Návšteva našich stránok:
Ktoré osobné údaje získavame?
Ak navštívite našu stránku, náš webový server automaticky získava informácie o IP adrese vášho počítača, druhu internetového prehliadača, názve domény, čase príchodu, adrese internetovej stránky, z ktorej prichádzate, informácie o našich stránkach, ktoré ste navštívili, ako aj o činnostiach, ktoré ste uskutočnili na našich stránkach. Niektoré údaje (ale nie osobné) sa uchovávajú aj v koláčikoch (cookies) v rámci vášho internetového prehliadača. O tom si viac dozviete neskôr.
Ako ich používame?
Údaje, ktoré automaticky získava náš webový server, sa používajú za účelom štatistického spracovania informácií o používaní našich stránok, s cieľom zlepšenia kvality našej internetovej stránky. Zdôrazňujeme, že náš webový server nezískava vašu e-mailovú adresu ani žiadnu inú informáciu, na základe ktorej by sme vás mohli identifikovať.
Ako dlho ich uchovávame a s kým ich zdieľame?
Získané informácie sa automaticky vymazávajú a s nikým ich nezdieľame.
Rezervácia ubytovania:
Ktoré osobné údaje získavame?
Osobné údaje, ktoré získavame počas rezervačného procesu alebo pri registrácii na našej stránke, sú vaše meno a priezvisko, štát, číslo telefónu a e-mailová adresa.

V osobitných prípadoch, v závislosti od podmienok poskytovateľov ubytovacích služieb, od Vás môžeme požadovať aj niektoré dodatočné údaje. Poskytovatelia služieb tieto údaje vyžadujú výlučne za účelom kvalitného poskytnutia služby.
Ako ich používame?
Aby sme vám mohli kvalitne poskytnúť službu, o ktorú ste prejavili záujem, je potrebné, aby sme vás včas informovali o všetkých krokoch týkajúcich sa vybranej služby. Telefonicky vás budeme kontaktovať len vtedy, ak si myslíme, že je vo vašom záujme, aby ste sa čím skôr dozvedeli predmetnú informáciu. E-mailom vám posielame všetky ostatné informácie týkajúce sa vašej žiadosti o ponuku alebo rezervácie: pokyny k platbe, upozornenia, vouchery, faktúry, pokyny na cestu atď. Na vašu e-mailovú adresu neposielame žiadne propagačné a marketingové informácie, ak ste o to sami napožiadali pri registrácii.
S kým ich zdieľame?
Údaje užívateľov našich služieb zdieľame výlučne s poskytovateľmi tej služby, pričom im sprístupňujeme výlučne údaje potrebné pre splnenie záväzkov spojených s poskytnutím ubytovacích služieb.
Ako dlho ich uchovávame?
Ak ste sa stali našim užívateľom výlučne s cieľom využitia niektorej našej služby, vaše údaje uchovávame po dobu potrebnú na ukončenie administratívneho a účtovného spracovania vašej rezervácie, a to najdlhšie 6 mesiacov od skončenia termínu rezervácie.
Platba:
Ktoré osobné údaje získavame?
Ak sa rozhodnete niektorú z našich služieb platiť kreditnou kartou na našej internetovej stránke (nie je to povinné), budeme od vás požadovať aj údaje o vašej kreditnej karte. Ak platbu uskutočníte iným spôsobom, budeme od Vás požadovať, aby ste nám zaslali kópiu potvrdenia o platbe.
Ako ich používame a s kým ich zdieľame?
Získané údaje použijeme pri inkasovaní platby a potvrdení rezervácie vybranej služby priamemu poskytovateľovi služieb. Údaje o svojej kreditnej karte, ktoré uvediete v platobnom procese, poskytujete priamo nášmu poskytovateľovi služieb online platieb kreditnými kartami.

Ak máte právo na vrátenie platby za vašu rezerváciu ubytovania, niektoré informácie o vašej rezervácii budeme musieť poskytnúť poskytovateľovi platobných služieb a príslušnej finančnej inštitúcii. To môže zahŕňať aj kópiu potvrdenia vašej rezervácie alebo IP adresu, ktorá bola použitá pri zadávaní rezervácie. Za účelom odhaľovania a prevencie podvodov tieto informácie môžeme poskytnúť aj príslušným finančným inštitúciám.
Ako dlho ich uchovávame?
Údaje o vašej platobnej karte nikdy neuchovávame, iba ich presmerovávame na spracovanie priamo nášmu poskytovateľovi služieb online platieb kreditnými kartami. Poskytovateľ služieb online platieb kreditnými kartami ich uchováva v súlade s predpismi týkajúcimi sa kartových platieb.
Odporuč priateľovi:
Ktoré osobné údaje získavame?
Ak sa rozhodnete svojim priateľom prostredníctvom našej stránky poslať informácie o využití zľavy na základe odporúčania, požiadame vás o e-mailové adresy vašich priateľov.
Ako ich používame, ako dlho ich uchovávame a s kým ich zdieľame?
E-mailové adresy, ktoré uvediete pri odosielaní zľavy na základe odporúčania priateľom, používame výlučne jednorázovo za účelom odoslania pokynov na využitie zľavy. Rovnaký e-mail bude poslaný aj na vašu e-mailovú adresu. E-mailové adresy vašich priateľov neuchovávame, ani ich s nikým nezdieľame.
Kniha hostí:
Ktoré osobné údaje získavame a s kým ich zdieľame?
Ak chcete napísať komentár do našej Knihy hostí, musíte uviesť svoje meno, priezvisko a e-mail adresu. Všetko, čo napíšete do políčka komentára v Knihe hostí, bude uverejnené na našej internetovej stránke. Ak ste sa rozhodli pre anonymný komentár v Knihe hostí, vaše osobné údaje nebudú dostupné návštevníkom našej internetovej stránky. Prostredníctvom Vašej e-mailovej adresy vás budeme kontaktovať, ak se nahlásili nejaký problém. Ak ste sa nerozhodli pre anonymný komentár, na našej internetovej stránke bude spolu s komentárom uverejnené aj vaše meno a priezvisko. Vyhradzujeme si právo nezverejniť komentáre s neprimeraným obsahom alebo s neplatnou e-mailovou adresou.
Ako ich používame a ako dlho ich uchovávame?
S cieľom udržiavania pozície stránky vo vyhľadávačoch, potvrdenia dôveryhodnosti a propagácie služieb, ktoré poskytujeme, chceme aj iným návštevníkom našej internetovej stránky umožniť nahliadnutie do dobrých aj zlých skúseností našich klientov s CK Adriatic.hr. Vaše komentáre uchovávame 10 rokov od dátumu zápisu. Po uplynutí tejto lehoty ich anonymizujeme (zobrazujeme ich bez vášho mena).
Hodnotenie ubytovania:
Ktoré osobné údaje získavame a s kým ich zdieľame?
Všetko, čo napíšete do políčka hodnotenia objektu, v ktorom ste boli ubytovaní, bude uverejnené na všetkých našich internetových stránkach a stánkach našich partnerov. Ak ste sa rozhodli pre anonymné Hodnotenie ubytovania, na našej stránke bude zverejnené len hodnotenie, bez vašich osobných údajov. Ak ste sa nerozhodli pre anonymné hotnotenie, na všetkých našich stránkach, ako aj na stránkach našich partnerov, bude súčasne s hodnotením zverejnené aj vaše meno a priezvisko (ktoré ste uviedli pri zadávaní rezervácie). Vyhradzujeme si právo nezverejniť hodnotenie s neprimeraným obsahom alebo s neplatnou e-mailovou adresou.
Ako ich používame a ako dlho ich uchovávame?
Hodnotenia ubytovania sú neoddeliteľnou súčasťou online predaja. Hodnotenia ubytovania získavame, aby sme potenciálnym klientom priblížili dobré aj zlé charakteristiky služby, ktorú si plánujú zakúpiť. Hodnotenia ubytovania uchovávame najdlhšie 10 rokov od dátumu zápisu. Po uplynutí tejto lehoty ich anonymizujeme (zobrazujeme ich bez vášho mena).
Adriatic.hr novinky:
Ktoré osobné údaje získavame?
Ak dávate súhlas na zasielanie informácií o našich propagačných akciách, dáte nám svoju e-mailovú adresu. Spolu s ňou získavame aj informáciu o jazyku, ktorý ste používali pri prezeraní našej stránky, aby ste náš newsletter mohli prijímať v tom jazyku. Súhlas so zasielaním propagačných informácií môžete kedykoľvek zrušiť odhlásením sa zo zoznamu predplatiteľov nášho newsletteru.
Ako ich používame?
Vašu e-mailovú adresu používame na zasielanie newsletterov o zmenách v našej ponuke, osobitných výhodách alebo o špeciálnych akciách, čím vám umožňujeme, aby ste vždy boli aktuálne informovaní.
Ako dlho ich uchovávame a s kým ich zdieľame?
Vašu e-mailovú adresu vymazávame vo chvíli, keď sa odhlásite zo zoznamu predplatiteľov nášho newsletteru. Ak ste nám rovnakú adresu poskytli aj z iného dôvodu, nevymažeme ju z našej databázy, ale bude vymazaná zo zoznamu predplatiteľov newsletteru. Vašu e-mailovú adresu s nikým nezdieľame.
Registrirovaní užívatelia (prenajímatelia, obchodní partneri, klienti a iní):
Ktoré osobné údaje získavame?
Pri registrácii na našej internetovej stránke ste sa rozhodli, že sa stanete užívateľmi všetkých výhod, ktoré ponúka Adriatic.hr klub výhod (vernostná zľava pri každej nasledujúcej rezervácii, zľava na základe odporúčania, vrátenie poplatkov za vízum, refundácia nákladov diaľničné poplatky a pohonné hmoty atď.). Pri registrácii uvádzate svoje meno a priezvisko, číslo telefónu, e-mailovú adresu a heslo, ktoré budete používať pri neskoršom prihlasovaní.

Ak máte záujem o širšiu spoluprácu, bez ohľadu na to, či chcete inzerovať vlastné ubytovacie kapacity alebo predávať naše ubytovacie kapacity na vašich stránkach, budeme od vás požadovať údaje potrebné pre zostavenie zmluvy.
Ako ich používame a ako dlho ich uchovávame?
Vaše osobné údaje používame za účelom poskytnutia služby, o ktorú ste prejavili záujem. E-maily, ktoré vám pošleme budú obsahovať informácie o stave vášho užívateľského účtu alebo o službe, o ktorú ste prejavili záujem. Newsletter vám posielame len vtedy, ak ste sa sami predplatili na jeho odber.

Ak ste sa rozhodli stať našim prenajímateľom, affiliate partnerom alebo províznym predajcom, vaše údaje použijeme pri kontaktovaní ohľadne podpisu zmluvy a podmienok spolupráce. Našu spoluprácu bude ďalej upravovať zmluva o spolupráci.

Údaje našich registrovaných užívateľov uchovávame 10 rokov od posledného prihlásenia sa na našej stránke alebo 10 rokov od uplynutia termínu poslednej rezervácie.

Žiadny zo získaných osobných údajov nebude použitý na účely, ktoré nie sú uvedené v tomto Vyhlásení.

Iné:

Cestovná kancelária Adriatic.hr môže sprístupniť osobné údaje mimo vyššie uvedených účelov len vtedy, ak to požaduje zákon alebo rozhodnutie súdu, resp. ak sa vyskytne potreba ochrany práv a vlastníctva internetových stránok Adriatic.hr alebo potreba ochrany osobnej bezpečnosti užívateľa alebo verejnosti.

Pripomíname, že podliehame mnohým zákonným predpisom, na základe ktorých sme povinní niektoré údaje uchovávať vo forme, spôsobom a v lehotách, ktoré nie sú definované týmto Vyhlásením.

Akým spôsobom Adriatic.hr zabezpečuje bezpečnosť získaných údajov?

Adriatic.hr berie toto Vyhlásenie veľmi vážne. Veríme, že dôveryhodnosť našej činnosti závisí aj od zosúladenia našich podnikateľských aktivít s týmto Vyhlásením. Adriatic.hr preto venuje osobitnú pozornosť tomu, aby všetky získané osobné údaje užívateľov mali potrebnú bezpečnosť a boli chránené pred stratou, zmenou, neoprávneným sprístupnením a akoukoľvek formou zneužitia. Vypĺňanie ankiet, formulárov, rezervačných foriem a pod. sú kontrolované a prísne chránené procesy.

Počítačová sieť Adriatic.hr používa programy, ktoré sú schopné rozpoznať každý neoprávnený prístup k Vašim údajom. Náš webový server je dodatočne chránený pred neoprávnenými prístupmi (fyzickými alebo elektronickými). Vaše osobné údaje sú uchovávané na serveroch s obmedzeným a šifrovaným prístupom.

Používanie koláčikov

Koláčik (Cookie) je textový súbor, ktorý váš internetový prehliadač pri prvej návšteve našich internetových stránok zapisuje do vášho počítača, čím umožňuje rýchlejšie načítavanie už navštívených stránok. Koláčik neobsahuje osobné informácie, ale pomáha nám, aby sme vám umožnili osobnejší spôsob prezerania našej internetovej stránky.

Jednou z hlavných výhod používania koláčikov je úspora času a jednoduchšie prezeranie stránok, pretože koláčik oznamuje internetovému prehliadaču, že ste sa vrátili na stránku, ktorá je už načítaná. Štatistiky o aktivite na internetových stránkach sa vytvárajú pomocou koláčikov. Koláčiky majú preto veľký význam pri rozpoznávaní želaní užívateľov, a následne aj pri rozvoji našej ponuky a samotnej internetovej stránky.

Koláčiky používame aj pre Google Analytics, službu spoločnosti Google, určenú pre analýzu internetových stránok, ako aj na marketingové účely, kedy prostredníctvom Google inzercie našim užívateľom mimo stránky Adriatic.hr ponúkame informácie, ktoré by ich mohli zaujímať.

Koláčik je funkcia, ktorú vám ponúka váš internetový prehliadač. Väčšina internetových prehliadačov automaticky akceptuje koláčiky. Ak si to však želáte, môžete zmeniť nastavenie svojho prehliadača tak, aby koláčiky odmietal alebo si môžete zmeniť Google nastavenia na tejto stránke.

Akým spôsobom môžete spravovať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli?

Pripomíname, že môžete realizovať všetky práva definované nariadením o ochrane osobných údajov. Ďalej vyberáme len niektoré z nich:

  • Chcem byť informovaný/á - Veríme, že sme vám v tomto Vyhlásení poskytli informácie, ktoré vaše osobné údaje získavame, ako ich používame, ako dlho ich uchovávame atď. Ak však potrebujete nejaké dodatočné informácie, môžete si ich vyžiadať na dole uvedenej kontaktnej adrese.
  • Ku ktorým údajom mám prístup – Ak ste náš registrovaný užívateľ, môžete sa prihlásiť na svoj užívateľský účet a preveriť, ktoré údaje ste nám poskytli pri registrácii. Prehľad o eventuálnych údajoch, ktoré sme získali, a nenechádzajú sa vo vašom užívateľskom účte, si môžete vyžiadať na dole uvedenej kontaktnej adrese.
  • Chcem zmeniť svoj osobný údaj – Máte právo kedykoľvek upraviť svoj užívateľský účet a o zmenu eventuálnych údajov, ktoré sa nenachádzajú vo vašom užívateľskom účte, môžete požiadať na dole uvedenej kontaktnej adrese.
  • Chcem, aby ste vymazali moje údaje – Máte právo kedykoľvek nás kontaktovať a požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
  • Nechcem prijímať váš newsletter - Ak sa chcete z akéhokoľvek dôvodu odhlásiť zo zoznamu predplatiteľov na náš newsletter, prosíme vás, aby ste postúpili podľa pokynov na odhlásenie, ktoré sa nachádzajú na konci každého newsletteru.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov alebo nám chcete poslať nejakú požiadavku týkajúcu sa osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na privacy@adriatic.hr. Náš pracovník zodpovedný za ochranu osobných údajov, Mislav Begović, vám odpovie v zákonom stanovenej lehote.

Ak ste presvedčení, že ste si kontaktom na privacy@adriatic.hr nemohli uplatniť svoje práva, nie ste spokojní s našou odpoveďou a pod., môžete poslať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu – Agentúre na ochranu osobných údajov (www.azop.hr).

Zmeny Vyhlásenia

Vyhradzujeme si právo na zmenu tohto Vyhlásenia. Zmenou Vyhlásenia sa zmení aj dátum zverejnenia. Návšteníkov a užívateľov našej stránky preto prosíme, aby priebežne sledovali toto Vyhlásenie a boli tak čo najpresnejšie informovaní, akým spôsobom chránime ich súkromie.

Vašu ďalšiu prítomnosť na našich stránkach a používanie našich služieb považujeme za súhlas so všetkými ustanoveniami Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Split, 24. 05. 2018

S cieľom poskytovania lepšej užívateľskej skúsenosti a funkčnosti stránok, tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Cookies sa okrem toho používajú aj pri prispôsobovaní reklám Vašim potrebám, tak na našej stránke ako aj mimo nej, prostredníctvom preverených partnerov. Viac sa o cookies a o tom ako ich používame, dozviete tu. Klikom na 'Súhlasím' dávate súhlas s použitím všetkých cookies.

Súhlasím