Potrebný je novší prehliadač

Váš prehliadač nepodporuje novinky, ktoré sme uviedli! Odporúčame Vám, aby ste aktualizovali momentálny prehliadač alebo aby ste použili nejaký iný.

Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Opera
+385 21 456-456
Po - So
08:00h - 22:00h
Ne
08:00h - 22:00h

Domáci poriadok

DOMOVÝ PORIADOK V PRIVÁTNYCH UBYTOVACÍCH KAPACITÁCH


Aby sme Vám mohli zabezpečiť príjemný pobyt a vyhli sa eventuálnym nedorozumeniam, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali domový poriadok. Potvredním rezervácie zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili aj s domovým poriadkom, súhlasíte s ním a počas pobytu sa ho budete v plnej miere pridržiavať. Nedodržiavanie domového poriadku môže byť dôvodom pre zrušenie Vašej rezervácie a zúčtovanie plnej ceny pobytu bez ohľadu na vynútený skorší odchod z objektu.

 • Aby prenajímateľ mohol ubytované osoby prihlásiť na pobyt, po príchode do objektu je klient povinný dať prenajímateľovi k nahliadnutiu osobné doklady všetkých ubytovaných osôb (pasy alebo občianske preukazy, voucher) a uhradiť mu zvyšnú čiastku rezervácie uvedenú vo voucheri. Prenajímateľ môže zadržať osobné doklady klientov len na čas nevyhnutný na vykonanie prihlásenia klienta na pobyt.
 • Prenajímateľ klientovi počas pobytu poskytne všetky informácie a pomoc, ktorú klient potrebuje. Odporúčame, aby klient všetky pripomienky na kvalitu ubytovania ihneď oznámil prenajímateľovi, a ak prenajímateľ neodstráni nahlásené nedostatky, aj cestovnej kancelárii.
 • Klient je zodpovedný za udržiavanie poriadku a čistoty v ubytovacej jednotke. Prenajímateľ počas pobytu klienta nie je povinný upratovať ani vynášať odpadky z ubytovacej jednotky.
 • Prenajímateľ mení posteľnú bielizeň raz za týždeň. Prenajímateľ je povinný poskytnúť klientovi uteráky a toaletný papier. Prenajímateľ nie je povinný poskytnúť klientovi kuchynské utierky, hygienické potreby, prostriedky na čistenie a umývanie riadu, plážové ležadlá ani slnečníky.
 • Prenajímateľ nezodpovedá za organizovanie voľného času a animáciu klienta.
 • Klient sám zodpovedá za bezpečnosť svojich osobných predmetov a cenností, ktoré odložil v ubytovacej jednotke. Prenajímateľ nezodpovedá za ich prípadnú stratu, preto odporúčame, aby klient pri odchode z ubytovacej jednotky bezpodmienečne zamkol dvere a zatvoril okná.
 • Prenajímateľ nemá právo v neprítomnosti klienta vstúpiť do rezervovanej ubytovacej jednotky. Výnimkou sú len mimoriadne okolnosti, pri ktorých je nevyhnutné vstúpiť do ubytovacej jednotky z dôvodu odvrátenia nebezpečenstva alebo vzniku možnej škody. O vstupe do ubytovacej jedntoky musí prenajímateľ klienta informovať pri prvom nasledujúcom kontakte. V prípade oprávnenej pochybnosti prenajímateľa, že bola spôsobená škoda na jeho majetku, je klient povinný umožniť prenajímateľovi vstup do ubytovacej jednotky a preverenie jej stavu.
 • Klient môže do ubytovacej jednotky priviesť domáceho miláčika len s povolením prenajímateľa a cestovnej kancelárie. Príchod s vopred nenahláseným domácim miláčikom, ktorý nie je uvedený vo voucheri, nie je povolený a prenajímateľ aj cestovná kancelária majú v takom prípade právo na zrušenie klientovej rezervácie. Klient je povinný dbať na to, aby domáci miláčik nepoškodil alebo nezničil vybavenie ubytovacej jednotky, ako aj dôkladne očistiť jeho výkaly v apartmáne, na dvore, v objekte a v jeho najbližšom okolí, ako aj na pláži. Ak bolo vopred dohodnuté, že domáci miláčik bude umiestnený vonku, je prísne zabránené púšťať ho do vnútorných priestorov objektu.
 • Do objektu nie je povolené priniesť zbrane, ľahko zápalné a explozívne látky, či látky so silným alebo nepríjemným zápachom. Klient bez povolenia prenajímateľa nesmie používať akékoľvek vlastné kuchynské spotrebiče (plynový horák/elektrická platnička a pod.) alebo iné elektrické prístroje (ventilátor a pod.).
 • Klient je povinný dbať na to, aby počas pobytu nepoškodil nábytok a zariadenie tak v interiéri ubytovacej jednotky, ako aj v exteriéri objektu. Nie je povolené presúvať nábytok medzi jednotlivými miestnosťami ubytovacej jednotky ani prenášať vnútorné vybavenie do druhej ubytovacej jednotky, mimo objektu alebo na pláž (stoličky z kuchyne na terasu, riady a príbor do inej ubytovacej jednotky, uteráky alebo deky z ubytovacej jednotky na pláž, ležadlá od bazéna na pláž a pod.).
 • Používanie priestorov a zariadení, ktoré sa nenachádzajú priamo v ubytovacej jednotke (gril, garáž a pod.), je povolené len so súhlasom prenajímateľa.
 • Pri odchode z ubytovacej jednotky je klient počas pobytu povinný zatvoriť slnečníky na terase, vypnúť svetlá, elektrické spotrebiče, plynové inštalácie a zatvoriť vodovodné kohútiky. Klient je obzvlášť povinný dbať na to, aby používal klimatizáciu len vtedy, ak sa nachádza v ubytovacej jednotke, pričom musí zatvoriť okná a dvere. Chladenie jedál a nápojov tečúcou vodou nie je povolené. Zakázané je aj hádzanie odpadkov do záchodu, umývadla a na iných miestach, ktoré na to nie sú určené, tak v ubytovacej jednotke ako aj na dvore a v okolí objektu.
 • Ak je klient ubytovaný v objekte robinzonského typu, je obzvlášť povinný šetriť vodu a elektrickú energiu a bez povolenia prenajímateľa nesmie používať prístroje s vyššou spotrebou elektrickej energie (žehlička, fén a pod.).
 • Prístup do interiéru a exteriéru ubytovacej jednotky je povolený len osobám, ktoré majú v objekte rezervované ubytovanie. Ak sa utvrdí, že sa v objekte nachádzajú vopred nenahlásené osoby, prenajímateľ alebo cestovná kancelária majú právo zrušiť celú rezerváciu bez práva klienta na odškodnenie. Osoby ubytované v susedných objektoch, ktoré nie sú vo vlastníctve prenajímateľa, môžu ubytovaciu jednotku navštíviť len s výslovným súhlasom prenajímateľa.
 • Klient, ktorý počas pobytu v objekte prenajímateľovi spôsobí škodu na majetku, je povinný nahradiť vzniknutú škodu v plnej výške. Prenajímateľ môže požadovať od klienta úhradu kaucie. Kaucia za rezervovanú ubytovaciu jednotku sa platí v deň nástupu na ubytovanie a vracia sa klientovi v plnej výške v deň odchodu z ubytovacej jednotky, ak počas pobytu klient prenajímateľovi nespôsobil žiadnu škodu na majetku. Informácia o požadovaní kaucie a o jej výške sa nachádza v cenníku ubytovacej jednotky a vo voucheri za rezervované služby.
 • Ak klient nemôže nastúpiť na ubytovanie do 20:00 hodiny, je povinný vopred informovať prenajímateľa alebo cestovnú kanceláriu o neskoršom príchode do objektu. V opačnom prípade má po 20:00 hodine prenajímateľ právo poskytnúť ubytovanie náhradným klientom.
 • V deň odchodu je klient povinný opustiť ubytovaciu jednotku do 10:00 hod., aby ju prenajímateľ mohol pripraviť pre klientov, ktorí prichádzajú do ubytovacej jednotky o 14:00 hodine. Klient je povinný zanechať rezervovanú ubytovaciu jednotku v rovnakom stave, v akom ju prevzal pri príchode – nepoškodenú a čistú.
 • Čas medzi 22:00 a 08:00 hodinou je určený pre nočný kľud a čas medzi 14:00 a 17:00 hodinou pre popoludňajší kľud. V tom čase sa odporúča obmedziť hluk tak, aby klient neobťažoval ostatných ubytovaných, susedov alebo prenajímateľa.
 • Klientovi, ktorý nedodržiava pravidlá domového poriadku a narúša kľud v objekte, môže byť ubytovanie zrušené. Ak prenajímateľ alebo cestovná kancelária zrušia klientovi ubytovanie z dôvodu porušovania pravidiel domového poriadku, klient, bez ohľadu na skrátenie pobytu v objekte, nemá právo na vrátenie uhradenej ceny rezervácie.
 • Nástupom na ubytovanie klient potvrdzuje, že je oboznámený s domovým poriadkom a súhlasí s povinnosťami a podmienkami, ktoré sú v domovom poriadku uvedené. Všetky sporné situácie, ktoré nie je možné vyriešiť s majiteľom alebo s cestovnou kanceláriou, budú riešené intervenciou polície alebo súdu v Splite. Reklamácie sa zohľadňujú len v prípade, ak sú nahlásené počas pobytu. Dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

DOMÁCI PORIADOK - MAJÁKY

Ochrana prírody v okolí majáku je na najvyššej úrovni. Každý klient musí chrániť prírodu pred znečistením, odpadkami a požiarom. Počas noci je zakázané zakladať otvorený oheň, svietiť baterkou, sviečkami alebo v apartmáne svietiť silným svetlom bez predchádzajúceho zatemnenia okien, pretože by sa takýmto spôsobom ohrozovala bezpečnosť plavby lodí. Na všetky činnosti (chytanie rýb, podmorský rybolov a potápanie) je potrebné mať povolenie. Ak sa klient nespráva v súlade s domovým poriadkom, má Adriatic.hr právo okamžite mu zrušiť ubytovanie.

S cieľom poskytovania lepšej užívateľskej skúsenosti a funkčnosti stránok, tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Cookies sa okrem toho používajú aj pri prispôsobovaní reklám Vašim potrebám, tak na našej stránke ako aj mimo nej, prostredníctvom preverených partnerov. Viac sa o cookies a o tom ako ich používame, dozviete tu. Klikom na 'Súhlasím' dávate súhlas s použitím všetkých cookies.

Súhlasím