Este necesar de un browser web mai nou

Browserul dvs. nu acceptă noutăţile pe care le-am introdus! Vă recomandăm să actualizați existentul browser sau să folosiți altul.

Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Opera
+385 21 456-456
L - S
08:00h - 22:00h
Duminica
08:00h - 22:00h

Ambarcaţiuni

CONDIŢII GENERALE DE ÎNCHIRIERE NAVE

1. NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Agenţia turistică „Adriatic.hr d.o.o.”, Poljička cesta 26, 21000 Split, OIB: 16364086764, ID: HR-AB-21-020038491 (denumită: Adriatic.hr), garantează pentru autenticitatea informaţiilor legate de oferta de charter publicată în paginile internet www.adriatic.hr, precum şi pentru autenticitatea condiţiilor în care se oferă flota charter. Adriatic.hr întreţine cu atenţie navele din oferta sa, şi garantează pentru corectitudinea lor tehnică şi condiţia lor bună.

Persoana care a achitat avansul, respectiv a confirmat rezervarea pentru una sau mai multe nave din oferta Adriatic.hr-ului (definită: oaspete), stabileşte relaţie juridică cu Adriatic.hr, şi prin aceasta confirmă că este de acord cu Condiţiile generale de închirieri nave, care îi sunt prezentate cu această ocazie. Tot ce este publicat în aceste condiţii reprezintă obligaţie legală atât pentru oaspete cât şi pentru Adriatic.hr. Aceste condiţii sunt baza pentru soluţionarea eventualelor litigii între oaspete şi Adriatic.hr, şi de aceea Vă rugăm să le citiţi obligatoriu şi cu atenţie.

2. SOLICITĂRI

Solicitări de rezervare nave se primesc prin email şi prin completarea formularului destinat acesteia, disponibil pe pagina internet a Adriatic.hr-ului, sau la sediul agenţiei noastre şi sediile subagenţilor Adriatic.hr-ului care sunt autorizate în vânzarea serviciilor din oferta Adriatic.hr-ului. Oaspetele este obligat să acorde cu ocazia solicitării, toate datele cerute în formularul de rezervare prevăzut, respectiv cu ocazia solicitării la sediul nostru sau sediilor subagenţilor Adriatic.hr-ului, să prezinte toate documentele necesare pentru desfăşurarea procedurii prescrise.

Dacă nu a făcut aceasta cu ocazia rezervării navei, oaspetele se obligă să furnizeze Adriatic.hr-ului, cel târziu cu o lună de zile înainte de începutul închirierii, lista de pasageri (crew-list) cu numele complet, adrese, datele naşterii, tipul şi numărul documentului de identificare valabil. În cazul în care oaspetele rezervă nava fără skiper, este nevoie să ataşeze şi permisul de conducere ambarcaţiune.

3. PREŢUL DE ÎNCHIRIERE

Preţurile navelor sunt publicate în Euro. Adriatic.hr îşi reţine dreptul de a modifica preţurile publicate în cazul în care proprietarul navei modifică preţurile.

Toate preţurile prevăzute se referă la închiriere pe şapte zile, de sâmbăta până sâmbăta.

În funcţie de model, anul fabricaţiei şi sezonul închirierii, preţurile publicate în paginile internet ale Adriatic.hr-ului variază de la navă la navă, şi sunt subliniate aparte alături de fiecare navă.

Preţurile prevăzute cuprind: navă corectă din punct de vedere tehnic, curată şi uscată, cu rezervoare pline de combustibil şi apă (trebuie să fie la fel şi la returnarea navei), utilizarea navei şi echipamentului, asigurarea obligatorie a navei, asigurarea navei peste valoarea depozitului stabilit, permis croat de transport maritim, licenţă charter pentru navă, şi tot ce este publicat în pagina de internet cu ocazia prezentării navei închiriate.

Preţurile prevăzute ale navelor nu acoperă cheltuielile de port şi acostare în portul de bază în perioada închirierii, taxele de port, taxele de turist şi alte taxe, echipamentul suplimentar al navei, cheltuielile de combustibil şi alte necesităţi, îndemnizaţia echipajului Adriatic.hr şi alte servicii speciale, asigurare de sănătate şi asigurare de accident pentru echipaj, precum şi tot ce nu este publicat în pagina de internet cu ocazia prezentaţiei navei închiriate.

În cazul modificării preţului anumitei nave după solicitarea efectuată, dar înaintea achitării avansului, Adriatic.hr se obligă să informeze despre aceasta oaspetele imediat după primirea acestei informaţii, şi cu acordul lui, se trimite noul calcul.

În cazul modificării preţului după achitarea avansului, Adriatic.hr garantează oaspetelui că restul de plată va fi achitat conform calculului, în baza căruia s-a decis oaspetele să rezerve nava respectivă.

4. DINAMICA DE PLATĂ

Pentru a confirma rezervarea solicitată de navă, oaspetele achită avansul în contravaloare de 50,00% a sumei totale de chirie. Restul sumei până la valoarea totală a chiriei se achită cel târziu cu o lună de zile înaintea începutului chiriei.

Nava rezervată poate fi preluată spre utilizare de către oaspete, doar cu condiţia că a efectuat în mod corect toate plăţile necesare.

Prin achitarea avansului oaspetele confirmă, că este pe deplin familiarizat cu toate caracteristicile şi condiţiile în care i se oferă nava respectivă. Prin actul achitării avansului, tot ce este prevăzut în aceste condiţii devine obligaţie legală atât pentru oaspete cât şi pentru Adriatic.hr.

5. DREPTUL OASPETELUI LA MODIFICĂRI ŞI ANULARE

Dacă oaspetele doreşte să anuleze nava rezervată, trebuie să o facă în scris (email, fax sau poştă).

Data la care Adriatic.hr a primit notificarea scrisă despre anulare este baza pentru calculul costurilor de anulare, şi aceasta în felul următor:

 • Pentru anulare până la două luni înaintea începerii chiriei, Adriatic.hr facturează 30% din preţul total de chirie. Restul de bani se returnează oaspetelui pe cheltuiala beneficiarului.
 • Pentru anulare până la o lună de zile înaintea începerii chiriei, Adriatic.hr facturează 50% din totalul preţului de chirie, respectiv reţine întreaga sumă achitată.
 • Pentru anulare în timpul ultimei luni dinaintea începerii chiriei, Adriatic.hr facturează 100% a preţului total de chirie.
 • Pentru anulare după preluarea navei, Adriatic.hr reţine 100% a preţului total de închiriere şi va taxa oaspetele pentru toate costurile care pot apărea ca urmare a anulării.

Returnarea banilor se va efectua imediat după determinarea sumei exacte care trebuie returnată oaspetelui. Plata se poate face doar prin achitarea în contul bancar al oaspetelui. În cazul achitării în valută, costurile trimiterii banilor în străinătate, sunt suportate de către oaspete.

Dacă oaspetele care anulează nava închiriată, găseşte în timpul anulării utilizator nou al aceleaşi rezervări care este dispus să preia drepturile şi obligaţiile lui, Adriatic.hr taxează doar costurile cauzate de înlocuire.

Dacă rezervarea este anulată din motive de forţă majoră, respectiv din motive obiective de partea oaspetelui (deces în familie, motive de sănătate, accident grav…), suma deja achitată nu va fi returnată.

6. DEPOZIT (CAUŢIUNE)

La preluarea navei, oaspetele depune la reprezentantul Adriatic.hr depozitul obligatoriu ca şi garanţie că va compensa orice posibile pierderi sau daune apărute în timpul închirierii, şi chiar dacă acestea nu sunt acoperite de poliţa de asigurare. Depozitul se depune în numerar sau prin blank slip cu amprenta cartelei de credit al oaspetelui. Modalităţile şi sumele depozitului sunt publicate în pagina de Internet cu ocazia prezentării navei închiriate.

Depozitul se returnează oaspetelui în întregime după ce reprezentantul Adriatic.hr determinš că nava returnată la timpul şi locul stabilit, ordonată şi nevătămată, cu rezervoare pline de apă şi combustibil, şi cu condiţia că nu există, nici nu sunt anunţate cereri de la o terţă persoană faţă de oaspete, şi care sunt legate de utilizarea navei închiriate de către oaspete.

În caz de gravă neglijenţă, respectiv deteriorarea navei şi/sau echipamentului, şi în cazul pierderii uneia sau mai multor părţi, oaspetele suportă toate cheltuielile. Adriatic.hr va reţine suma depozitului care corespunde valorii reparării, manoperă şi/sau achiziţionarea de echipament sau a unei părţi de navă. Dacă din cauza deteriorării/pierderii navei/echipamentului nu este posibilă continuarea închirierii navei, Adriatic.hr va reţine suma depozitului care corespunde profitului pierdut.

Depunerea de depozit este obligatorie şi în cazurile în care nava este închiriată cu skiper angajat de către Adriatic.hr. În acel caz, depozitul depus nu poate fi utilizat pentru acoperirea de costuri apărute din cauza neatenţiei skiper-ului şi manipularea greşită a navei sau echipamentului.

7. PRELUAREA NAVEI

Navele se predau la timpul stabilit, între orele 17.00 şi 20.00, la locul stabilit.

Dacă oaspetele, fără notificare anterioară, nu ar prelua nava nici după expirarea celor 12 ore a termenului de preluare stabilit, Adriatic.hr este îndreptăţit să rezilieze unilateral contractul de închiriere a navei, şi oaspetele nu are dreptul de a solicita ulterior daune.

Dacă Adriatic.hr, din orice motive nu are posibilitatea de a preda oaspetelui nava rezervată la timpul şi locul stabilit, Adriatic.hr-ului se acordă termenul de 24 de ore de la timpul stabilit de preluare a navei, pentru a pune la dispoziţie altă navă cu aceleaşi caracteristici sau mai bune. Dacă Adriatic.hr nu reuşeşte acest lucru, oaspetele poate rezilia contractul, şi are dreptul la returnarea tuturor plăţilor făcute. Dacă oaspetele decide să aştepte nava înlocuitoare şi în afara termenului de 24 de ore de la timpul stabilit pentru preluarea navei, poate solicita suma echivalentă cu valoarea închirierii pentru acel număr de zile în care nu a putut dispune de navă. Responsabilitatea Adriatic.hr-ului pentru o sumă mai mare decât preţurile stabilite de chirie, precum şi dreptul oaspetelui la orice alte daune, se exclude.

La preluarea navei, oaspetele se obligă să prezinte reprezentantului Adriatic.hr voucherul, în care trebuie să fie precizat că a achitat în mod corespunzător întreaga sumă a chiriei.

Adriatic.hr se obligă să predea oaspetelui nava corectă din punct de vedere tehnic, complet echipată, cu rezervoare pline de apă şi combustibil, curată, ordonată şi uscată, gata de navigare.

În timpul preluării navei, oaspetele se obligă să examineze şi să verifice cu atenţie starea generală a navei şi echipamentului, şi să determine dacă starea inventarului şi echipamentului este în acord cu lista de inventar existentă. Eventualele obiecţii se fac numai înaintea începerii călătoriei. Eventualele defecte sau deficienţe ale navei şi/sau echipamentului mascate, care nu au putut fi cunoscute Adriatic.hr-ului la momentul vânzării navei, precum şi defecte şi deficienţe care apar după vânzarea navei, şi pe care Adriatic.hr nu le-a putut anticipa, nu dau oaspetelui dreptul de a solicita reducerea preţului de închiriere.

8. RETURNAREA NAVEI

Oaspetele se obligă să returneze nava la timpul stabilit (cel târziu până la ore 09.00 dimineaţa) în portul de destinaţie definit în contract, ordonată şi curată, cu rezervoare pline de combustibil şi ape, gata de navigare în continuare, respectiv în aceeaşi stare în care a şi preluat-o.

Dacă în timpul călătoriei conducerea mai departe nu este posibilă din orice motiv şi/sau depăşirea termenului de returnare stabilit este neevitabilă, pentru obţinerea de instrucţiuni suplimentare trebuie notificat administratorul bazei şi Adriatic.hr-ul. Informaţia despre notificarea trimisă trebuie să fie însemnată în jurnalul de bord. Condiţii atmosferice nefavorabile nu justifică depăşirea termenului stabilit de returnare. Întârzierea este justificată doar în cazul de forţă majoră.

În cazul depăşirii termenului stabilit de returnare, oaspetele garantează că va plăti pentru o întârziere de până la trei (3) ore suma închirierii zilnice, şi pentru fiecare întârziere care depăşeşte trei (3) ore şi pentru fiecare următoare zi calendaristică începută de întârziere, va achita tripla chirie zilnică mărită cu costurile suplimentare suportate de Adriatic.hr din cauza întârzierii vânzării navei. Din acest motiv, se recomandă întoarcerea în portul de destinaţie în orele de seară a zilei dinaintea returnării navei.

În cazul returnării navei într-un port nestabilit ca şi port de destinaţie, oaspetele plăteşte Adriatic.hr-ului toate costurile legate de transferul navei până la portul de destinaţie stabilit, penalizarea prescrisă pentru întârziere, dacă s-a ajuns la aceasta, precum şi compensaţia pentru orice daune care nu sunt acoperite de poliţa de asigurare, şi care au apărut în timpul transferului.

La vânzarea navei, reprezentanţii Adriatic.hr-ului verifică starea generală a navei şi a echipamentului, şi compară inventarul existent cu echipamentul din lista de inventar. Oaspetele se obligă să notifice reprezentantul Adriatic.hr despre orice eventuale deficienţe şi defecte. Dacă daunele au apărut pe partea de navă subacvatică, sau există dubii în acest sens, este necesară examinarea navei cu scafandru angajat şi cu macara. Despre modul în care se va face aceasta decide Adriatic.hr, şi cheltuielile procedurii sunt suportate de către oaspete.

Dacă oaspetele ar încerca să ascundă o daună sau pierdere care s-a întâmplat în timpul închirierii navei, este obligat să plătească penalităţi Adriatic.hr-ului în sumă de 300 de Euro şi să compenseze dauna cauzată.

Costurile pentru părţi pierdute sau deteriorate ale navei sau echipamentului, din neatenţie sau manipulare incorectă de către oaspete şi membrii echipajului său, sunt responsabilitatea oaspetelui. Adriatic.hr va compensa acea sumă a costurilor din depozitul oaspetelui.

Dacă nava este returnată neordonată şi murdară, Adriatic.hr va factura din depozit preţul curăţării speciale. Adriatic.hr va factura de asemenea şi completarea de combustibil, precum şi taxarea serviciilor de completare combustibil, dacă oaspetele nu returnează nava cu rezervoare pline.

Pe întreaga perioadă a închirierii, nava rămâne în proprietatea Adriatic.hr-ului sau proprietarului cu care deţine Adriatic.hr contract de colaborare semnat. Până în momentul predării regulate, se consideră că nava este în arendă de client.

9. PRELUNGIREA DURATEI DE CHIRIE

În cazul în care oaspetele, din orice motiv, doreşte să prelungească durata chiriei, trebuie să se întoarcă în portul de bază, să contacteze reprezentantul Adriatic.hr şi să solicite acordul scris pentru noul timp de debarcare şi portul de destinaţie.

10. DOCUMENTELE NAVALE

Nava este predată spre utilizare oaspetelui, cu toate documentele valabile necesare pentru închiriere (permise, registraţie, concesie…), precum şi restul anexelor din fişierul navei (lista cu autorităţile portuare, pompe de benzină…). Oaspetele se obligă să păstreze cu atenţie deosebită toate documentele primite.

La returnarea vasului oaspetele este obligat să înapoieze toate documentele primite şi anexele însoţitoare.

Oaspetele este obligat să ţină jurnal de bord.

11. OBLIGAŢIILE AGENŢIEI

Adriatic.hr se obligă să se îngrijească de aplicarea serviciilor achiziţionate cu atenţia unui bun economist, şi se obligă să se îngrijească de drepturile şi interesele oaspeţilor, în acord cu bunele obiceiuri din turism.

Adriatic.hr se obligă să se asigure că se oferă oaspetelui toate serviciile achiziţionate în perioada rezervată, şi astfel răspunde oaspetelui pentru eventuala nerealizare a serviciilor achiziţionate sau o parte a serviciilor.

Adriatic.hr exclude orice responsabilitate în cazul modificărilor şi nerealizării serviciilor achiziţionate sau unei părţi a serviciilor, cauzată de forţă majoră (război, nelinişti, greve, acte teroristice, catastrofe ecologice, catastrofe naturale neanunţate, intervenţia autorităţilor competente şi altele).

12. OBLIGAŢIILE OASPETELUI

Oaspetele se obligă şi declară:

 • să deţină documente de călătorie valabile. Costurile pierderii sau furtului de documente în timpul călătoriei, sunt suportate de către oaspete.
 • să obţină şi să revizuiască instrucţiunile tipărite de utilizare corectă a navei.
 • să mânuiască conştiincios şi cu atenţie nava, inventarul şi echipamentul, şi în deosebit că nu va conduce nava sub influenţa alcoolului sau narcotice, şi că se va purta responsabil din toate punctele de vedere, spre mulţumirea echipajului său.
 • că va naviga în interiorul graniţelor apelor teritoriale a Republicii Croate. Părăsirea mării teritoriale a Republicii Croate este posibilă doar cu acordul anterior scris a Adriatic.hr-ului.
 • că nu va naviga în zone în care este interzisă navigarea.
 • că nu va naviga şi planifica rute (itinerarii) fără studierea anticipată a hărţilor nautice, rutelor potenţiale, ghidurilor de navigaţie şi altor ghiduri de la bord, şi în deosebit că nu va naviga în teritorii care sunt cercetate insuficient şi slab acoperite de hărţi nautice.
 • că va informa Adriatic.hr la preluarea navei, despre direcţia de navigare (itinerar), şi că la intervale de vreme rezonabile, prin telefonul mobil sau staţia radio disponibilă, va informa Adriatic.hr despre poziţia şi starea navei şi a echipajului ei, şi că va informa Adriatic.hr despre eventuale defecţiuni sau daune.
 • că va planifica cu atenţie ruta şi se va ţine de ea, astfel ca locul de cotitură în direcţia portului de plecare (întoarcerea la portul de plecare) să fie la cel mult două zile de la portul de plecare, care se ridică la aproximativ 40 NM.
 • că nu va naviga noaptea fără utilizarea tuturor luminilor de navigaţie, şi că va naviga adecvat privind spre punte şi cu atenţie corespunzătoare direcţionată la potenţiale obstacole.
 • că va naviga doar în condiţii de vreme sigure şi pe bună vizibilitate, şi că va evita teritorii evident periculoase.
 • ca în funcţie de condiţiile atmosferice, să reducă sau să coboare la timp vela, şi ca, în vederea asigurării unei navigaţii plăcute, nu va permite solicitarea inutilă a catargului, velelor sau frânghiilor.
 • să nu părăsească portul sau zona de ancoraj dacă puterea vântului este mai mare de 23 de noduri, sau se anticipează că va ajunge la acea putere, precum şi în cazul condiţiilor generale meteorologice instabile.
 • .
 • că nu va părăsi portul sau zona de ancoraj dacă nava sau o parte importantă a echipamentului, precum sunt motorul, catargul, vele, frânghii, pompa santină, echipamentul de furtunuri, lumini de navigaţie şi echipamentul de siguranţă, nu este corect.
 • că nu va părăsi portul dacă administraţia portuară a interzis navigarea, respectiv au emis interdicţia părăsirii portului, în cazul stocurilor insuficiente de combustibil, precum şi în caz de boală a unui membru de echipaj.
 • că nu va folosi nava în scopuri comerciale (transport de marfă şi persoane contra compensaţie), pentru pescuit profesional, şcoală de navigaţie şi activităţi asemănătoare.
 • că nu va subînchiria nava, şi nici nu o vor da în folosire unei terţe persoane.
 • că nu va îmbarca pe navă un număr mai mare de persoane decât cel prevăzut pentru acea navă, şi că pe navă nu vor se vor afla persoane care nu sunt trecute pe lista de echipaj.
 • că nu va participa la regate sau concursuri navale, fără acordul Adriatic.hr-ului.
 • că nu va remorca altă navă, în afară de cazurile de urgenţă.
 • că va lua toate măsurile preventive pentru a evita situaţia în care nava închiriată trebuie remorcată. Dacă totuşi s-ar ajunge la asemenea situaţii. Preţul remorcării trebuie negociat cu căpitanul celeilalte nave, înainte ca nava închiriată să fie remorcată, şi trebuie solicitat întâi acordul Adriatic.hr-ului pentru aceasta.
 • că va respecta reglementările vamale şi de alt gen, şi legile Republicii Croate, şi că nu va aduce la bordul navei nici un fel de bunuri nedeclarate.
 • că se va îngriji ca el, dar şi toţi ceilalţi membrii de echipaj se comportă în conformitate cu legile în vigoare, dispoziţiile şi reglementările Republicii Croate, în deosebit că se respectă legile referitoare la pescuit, legile referitoare la pescuitul subacvatic, şi că la bordul navei nu se ţine nici un obiect de valoare arheologică.
 • că este de acord cu rezilierea contractului de închiriere navă, dacă se determină că unul dintre membrii echipajului a încălcat vreo reglementare importantă şi/sau lege a Republicii Croate, şi că Adriatic.hr poate dispune liber de navă, fără nici un drept al oaspetelui la compensaţie. În continuare se precizează în mod deosebit că în acel caz Adriatic.hr va fi scutit de orice responsabilitate faţă de organele competente, deoarece oaspetele poartă orice responsabilitate în faţa organelor competente pentru orice încălcări şi/sau acte criminale comise.
 • că va prelua orice responsabilitate şi va compensa Adriatic.hr pentru toate costurile care ar fi dovedit a fi cauzate de acţiuni şi omisiuni ale oaspetelui, şi pentru care Adriatic.hr răspunde material sau penal unei terţe persoane.
 • că responsabilitatea oaspetelui pentru toate încălcările regulilor de navigaţie şi altor reguli, comise în timpul închirierii navei, nu se opreşte după sfârşirea închirierii.
 • că va nota fluxul evenimentelor în caz de avariere a navei, accidente sau în caz de rupturi, va notifica imediat Adriatic.hr, va înainta raportul despre accidentul maritim celei mai apropiate administraţii portuare, şi va solicita autentificarea acestuia de către căpitanul portuar, doctor şi organul competent.
 • că va notifica imediat Adriatic.hr despre defecţiuni ale navei sau echipamentului naval, datorită uzurii naturale a navei/echipamentului. Adriatic.hr se obligă, să înlăture defecţiunea în termen de 24 de ore după primirea notificării. Dacă Adriatic.hr înlătură defecţiunea în termen de 24 de ore, oaspetele nu are dreptul la nici un fel de despăgubire. Numerele de telefoane la care se poate face notificarea despre defecţiune, se găsesc în documentele navei.
 • că va compensa în totalitate Adriatic.hr pentru orice daune aduse prin acte inconştiente sau omisiuni ale oaspetelui, care nu sunt acoperite de asigurare, şi pentru care Adriatic.hr răspunde unei terţe persoane.
 • că va informa imediat organele competente şi Adriatic.hr despre dispariţia navei sau echipamentului aparţinător, imposibilitatea de controlare a navei, precum şi în cazul reţinerii bărcii, confiscării sau măsurilor de restricţionare de către organele publice sau terţe persoane, şi că va solicita copia raportului de poliţie cu referire la aceasta.
 • că va prelua întreaga şi exclusiva responsabilitate în caz că organismul de stat oficial confiscă nava, datorită actelor neresponsabile sau ilegale (pescuit comercial, extragerea de antichităţi de pe fundul mării….) întreprinse cu ocazia utilizării navei în timpul duratei închirierii.
 • că va răspunde independent în cazurile de poluare a mării în timpul umplerii rezervoarelor de combustibil sau eliminarea gunoiului sau deşeurilor, în afara locurilor prescrise.
 • că va verifica zilnic cantitatea uleiului în motor. Daune şi pierderi cauzate de lipsa uleiului în motor, sunt responsabilitatea oaspetelui.
 • că va ţine jurnalul de bord în mod corect şi că îl va lăsa la bordul navei după terminarea închirierii.
 • că vor urca la bordul navei animale favorite (câini, pisici, păsări…) doar cu permisul anterior a Adriatic.hr-ului. Aducerea de animale favorite la bordul navei, nu este permisă. Excepţii sunt posibile doar cu acordul anterior.

Responsabilitatea materială şi penală pentru procedarea împotriva obligaţiilor aici preluate, sunt suportate de către oaspete.

13. PERMISUL DE CONDUCERE AMBARCAŢIUNI

Oaspetele trebuie să aibă cunoştinţe şi competenţe maritime necesare, respectiv permis valabil de conducere ambarcaţiuni pe mare deschisă, precum şi confirmarea examenului absolvit de manipulare staţie radio. Dacă oaspetele nu deţine documentele, cunoştinţele şi competenţele solicitate, se obligă să se îngrijească de faptul că nava este condusă în mod exclusiv de către membrul echipajului care le deţine.

Adriatic.hr poate să solicite de la oaspete sau persoana care a fost desemnată de către oaspete skiper, să demonstreze cu ajutorul navei pe mare şi în prezenţa reprezentantului Adriatic.hr-ului, cunoştinţa şi competenţa sa.

Dacă în timpul testării reprezentantul Adriatic.hr determină că oaspetele, respectiv skiperul propus de către oaspete, nu are cunoştinţă, experienţă suficientă şi/sau permise valabile de navigaţie, Adriatic.hr va alătura echipajului skiperul oficial, taxând suplimentar conform listei de preţ oficiale. Dacă oaspetele nu acceptă skiperul repartizat, Adriatic.hr are dreptul de a interzice plecarea navei din port, de a rezilia contractul, şi de a reţine în totalitate chiria achitată. Oaspetele nu are dreptul la daune ulterioare.

Dacă oaspetele ştie deja în avans că va avea nevoie de serviciile skiperului oficial a Adriatic.hr-ului, are datoria să notifice despre aceasta personalul Adriatic.hr cu ocazia solicitării rezervării.

14. ASIGURARE

Asigurarea este stabilită prin condiţiile determinate de către asiguratorul la care proprietarul sau Adriatic.hr au asigurat nava.

Nava este asigurată în caz de daune aduse unei terţe persoane, şi de răspunderea unei terţe persoane până la valoarea navei (asigurare obligatorie). Nava este asigurată de asemenea casco în valoarea declarată a navei, pentru riscuri conform poliţei de asigurare. Asigurarea caso acoperă daune, care depăşesc suma depozitului, realizate datorită forţei majore, dar nu şi daune cauzate intenţionat sau datorită neglijenţei grave.

Oaspetele, echipajul navei şi proprietăţilor lor personale nu sunt asigurate, şi astfel recomandăm ca oaspetele să o facă separat.

Toate daunele şi/sau pierderile trebuie raportate Adriatic.hr-ului imediat după formarea lor. În cazul unor avarii mai mari, precum şi atunci când la ele participă mai multe nave, trebuie raportată avaria şi administraţiei portuare competente, şi trebuie solicitate de la aceasta documentele corespunzătoare care vor fi predate ulterior asiguratorului. Daunele acoperite de poliţa de asigurare, dar care nu au fost raportate imediat Adriatic.hr-ului, organelor competente, respectiv asiguratorului, precum şi daune pentru care nu există întreaga documentaţie necesară, nur vor fi recunoscute în acord cu condiţiile de asigurare, şi pentru acestea răspunde oaspetele în sumă întreagă cu proprietatea personală.

Dacă nava este deteriorată, oaspetele este obligat să suporte costurile în acord cu condiţiile existente de asigurare casco, doar până în valoarea depozitului. Costurile tuturor deteriorărilor navei şi/sau echipamentului provocate de gravă neglijenţă şi/sau pierderea unei sau mai multor părţi de echipament, sunt suportate în întregime de către oaspete.

Velele nu sunt asigurate, iar costurile cauzate de deteriorarea velei, sunt suportate de către oaspete. Responsabilitatea oaspetelui este exclusă doar în cazul uzurii naturale a velei sau în cazul deteriorării velei cauzate de ruperea catargului.

Deteriorarea motorului cauzată de lipsa de ulei din motor nu este acoperită de asigurare şi oaspetele răspunde personal pentru toate costurile cauzate de motorul deteriorat.

Oaspetele preia întreaga responsabilitate materială pentru daune cauzate de andocarea şi ancorarea în porturile care pot fi nesigure.

15. RESPONSABILITATEA PENTRU COSTURI APĂRUTE ÎN TIMPUL ÎNCHIRIERII NAVEI

Toate daunele şi lipsurile care s-au format sau au apărut până când nava s-a aflat în responsabilitatea oaspetelui, şi care nu sunt legate de uzura naturală a navei, sunt achitate personal de către oaspete. Înaintea reparării, oaspetele trebuie să ajungă la înţelegere cu reprezentantul Adriatic.hr-ului asupra justificării tehnice a reparaţii necesare.

Toate daunele şi lipsurile care s-au format sau au apărut până când s-a aflat nava în responsabilitatea oaspetelui, şi care sunt legate de uzura naturală a navei, sunt acoperite de către Adriatic.hr. Înainte de reparaţie, oaspetele trebuie să ajungă la o înţelegere cu reprezentantul Adriatic.hr asupra justificării tehnice şi financiare pentru reparaţie necesară. Oaspetele achită imediat factura, pe care se obligă a o păstra, astfel încât să-i poată fi rambursată cu ocazia predării navei.

16. RUPTURI ŞI DAUNE

Oaspetele se obligă să informeze Adriatic.hr despre orice rupturi şi daune, imediat după apariţia lor şi indiferent de cauza lor. Adriatic.hr va îndruma oaspetele în modul de executare a lucrărilor necesare şi/sau înlocuirii de echipament. Reparaţii şi înlocuiri de părţi neautorizate, vor fi executate pe cheltuiala oaspetelui.

17. PIERDEREA DE PROPRIETATE

Adriatic.hr nu este responsabil pentru pierderea şi/sau deteriorarea proprietăţii oaspetelui şi celorlalţi membrii de echipaj, proprietăţi străine, lăsate şi păstrate pe navă, în vehiculul operativ, în biroul Adriatic.hr-ului sau cu proprietarul navei. Prin achitarea avansului necesar şi acordul cu Condiţiile generale de închiriere nave, oaspetele renunţă la toate solicitările de daune ulterioare de la Adriatic.hr sau proprietari, şi legate de pierderile şi/sau deteriorarea proprietăţii personale şi/sau străine.

18. FOTOGRAFIILE NAVEI

Dacă fotografiile navei publicate în paginile noastre de internet, deţin marca comercială a Adriatic.hr-ului, înseamnă că acestea sunt chiar ale navei pe care se va afla oaspetele.

Accentuăm în mod deosebit, că fotografiile navei publicate în paginile noastre internet care nu deţin marca comercială Adriatic.hr, nu sunt fotografiile chiar navei pe care se va afla oaspetele, ci acestea sunt fotografii reprezentative a producătorului navei, şi se referă la modelul pe care oaspetele îl închiriează. Fotografiile navei publicate au doar scop orientativ, pentru a ajuta utilizatorii noştri. Prin introspectiva în condiţia navei, oaspetele poate găsi anumite abateri de la fotografiile prezentate (referitoare la nivelul echipamentului şi/sau anul producţiei), dar nici o abatere dintre starea reală şi fotografiile prezentate pe internet, nu pot fi motivul oaspetelui pentru solicitarea înlocuirii navei, sau solicitarea oricărei forme de pretenţii de despăgubire, dacă modelul real al navei oferite corespunde modelului de navă închiriată.

Recomandăm ca oaspetele să se informeze cu ocazia rezervării navei despre toate detaliile care sunt importante pentru el.

La prezentarea de nave în oferta noastră, şi depinzând de numărul de cabine, expunem şi desenele tuturor variantelor modelului de navă prezentat. Adriatic.hr se obligă să evidenţieze vizibil numărul real de cabine. Oaspetele trebuie să acorde o atenţie specială numărului real de cabine a navei pe care o închiriază, deoarece se exclude posibilitatea reclamaţiilor ulterioare ale oaspetelui, cum că i-a fost repartizată navă cu număr de cabine mai mic decât cel conţinut în desenul navei prezentat pe internet.

19. RECLAMAŢII

Fiecare oaspete are dreptul la reclamaţii dacă consideră că serviciile achiziţionate sunt realizate incomplet şi/sau necalitativ. Oaspetele poate solicita compensaţie proporţională, doar dacă depune cu ocazia returnării navei (check-out) reclamaţia scrisă şi anexează întreaga documentaţie şi fotografiile aparţinătoare. Reclamaţia scrisă trebuie să fie semnată de ambele părţi: de către oaspete şi reprezentantul Adriatic.hr-ului. Adriatic.hr nu va lua în considerare reclamaţii primite ulterior, sau documentate insuficient.

Adriatic.hr este obligat să aducă o soluţionare scrisă la reclamaţia primită, în termen de şapte (7) zile de la primirea ei. Adriatic.hr poate amâna termenul de soluţionare a reclamaţiei cu încă cel mult şapte (7) zile suplimentare., datorită adunării de informaţii şi verificării afirmaţiilor reclamaţiei cu persoana direct sau indirect implicată în reclamaţie.

Oaspetele renunţă la medierea de alte persoane, arbitrajul Asociaţiei agenţiilor de turism croate, implicarea instanţelor sau acordarea de informaţii mass-media publice, până când Adriatic.hr nu aduce soluţionarea reclamaţiei. Dacă oaspetele ar proceda împotriva acestei dispoziţii, datorită încălcarea procedurii, indiferent de baza afirmaţiilor oaspetelui, oaspetele pierde dreptul la daune ulterioare, şi Adriatic.hr are dreptul să solicite daune ulterioare care ar fi cauzate de o astfel de procedura a clientului.

Cea mai mare compensaţie pentru o reclamaţie poate atinge suma părţii serviciului reclamat, şi nu includ servicii deja utilizate, precum nici suma totală a chiriei. Oaspetele renunţă anterior la solicitarea oricăror daune materiale sau nemateriale legate (de ex. costurile bancare de trimitere bani, cheltuieli de telefon, costuri suplimentare de combustibil, pierderea de vreme, stres excesiv, daune morale…).

20. JURISDICŢIA CURŢII

Dacă oaspetele nu este mulţumit cu soluţia agenţiei, şi nu este în măsură să găsească de comun acord cu agenţia o soluţie paşnică, are dreptul la arbitraj judiciar.

Pentru un astfel de caz este valabilă competenţa instanţei din Split cu punerea în aplicare a reglementărilor legale a Republicii Croate.


U Splitu, 01.01.2023.

Aceste site-uri web utilizează cookie-uri pentru a oferi o experiență și o funcționalitate mai bună pentru utilizator. În plus, cookie-urile sunt folosite pentru publicitate personalizată dvs., atât pe site-ul nostru, cât și în afara acestuia, prin intermediul partenerilor de încredere. Citiți mai multe despre cookie-uri și despre cum le folosim aici. Făcând clic pe butonul 'OK', sunteți de acord cu utilizarea tuturor cookie-urilor.

I accept and agree