Újabb típusú web böngésző szükséges

Az Ön böngészője nem támogatja a bevezetett újdonságokat. Javasoljuk, hogy frissítse jelenlegi böngészőjét, vagy használjon másikat.

Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Opera
+385 21 456-456
Beszélünk magyarul
Hétfő - Sz
08:00h - 22:00h
Vasárnap
08:00h - 22:00h

Hajók

A HAJÓBÉRLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. BEVEZETŐ MEGJEGYZÉS

Az "Adriatic.hr d.o.o." utazási iroda, Poljička cesta 26, 21000 Split, OIB: 16364086764, ID: HR-AB-21-020038491 (továbbiakban: Adriatic.hr) garantálja a www.adriatic.hr Internet oldalain megjelenő charter hajózás ajánlattal kapcsolatos adatok valódiságát, ahogy a charter flotta bérlési feltételeinek valódiságát is. Az Adriatic.hr az ajánlatában megjelenő hajókat gondosan megvizsgálja, és garantálja a hajók jó állapotát és műszaki hibátlanságát.

Aki befizette az előleget, vagyis a foglalást igazolta egy vagy több hajóra az Adriatic.hr ajánlatából (a továbbiakban: vendég) jogi viszonyba lép az Adriatic.hr-rel, és ezzel igazolja, hogy egyetért A hajóbérlés általános feltételeivel, melyekkel az alábbiakban fog megismerkedni. A feltételekben szerepelő minden pont jogi kötelezettséget jelent úgy a vendégre, úgy az Adriatic.hr-re nézve. Ezeknek a feltételeknek a betartása hozzásegít az esetleges félreértések elkerüléséhez.

2. JELENTKEZÉS

A foglalás bejelentése elektronikus úton történik e-mailben, illetve az erre létrehozott űrlap kitöltésével, mely megtalálható az Adriatic.hr oldalon vagy átadható az irodában, illetve az Adriatic.hr partnereinek üzleteiben, akik az ajánlatunkban szereplő szolgáltatásokat kínálják. A vendég köteles az űrlap minden pontját kitölteni, melyet kérnek tőle, illetve az irodában vagy az Adriatic.hr partereinek irodáiban a felhatalmazott személy rendelkezésére bocsájtani minden iratot, melyek szükségesek a jelentkezéshez.

Ha ezt nem tette meg a hajó foglalásakor, az ügyfél köteles legkésőbb 1 hónappal a bérlés megkezdése előtt az Adriatic.hr-nek elküldeni az utaslistát (crew-list) a teljes nevekkel, címekkel, születési dátumokkal, valamint az érvényes személyi azonosító típusának és számának feltüntetésével.

3. A BÉRLETI DÍJ

A hajóbérlés árait euroban adtuk meg. Az Adriatic.hr fenntartja az árváltoztatás jogát abban az esetben, ha a hajó tulajdonosa megváltoztatja az árait.

A feltüntetett árak 7 napos bérlésre vonatkoznak, szombattól szombatig.

A modelltől, építés évétől és a bérlés időpontjától függően változnak a Adriatic.hr oldalon feltüntetett hajók árai, így minden hajónál külön-külön szerepelnek.

Az említett árak magukba foglalják: a műszakilag hibátlan, tiszta és száraz hajót feltöltött víz- és üzemanyag tartállyal, a hajó és a felszerelés használatát, a hajó kötelező biztosítását, a megbeszélt kaució értéke feletti biztosítást, a horvát hajózási engedélyt, a hajó charter licenszét, valamint az Internet oldalon feltüntetett egyéb felszerelést és szolgáltatást.

A hajó feltüntetett ára nem fedezi a kiskikötők költségeit és a bérlés alatti kikötői díjakat az anyakikötőben, a kikötői illetéket, a tartózkodási és egyéb illetékeket, a hajó kiegészítő felszerelését, az üzemanyag és egyéb elhasznált anyogok költségét, az Adriatic.hr személyzetének a fizetését és egyéb szolgáltatások díját, a legénység egészség- és a balesetbiztosítást, tehát semmi olyat, ami az Internet oldalon a hajó prezentációjánál nincs feltüntetve.

Amennyiben a meghatározott hajó ára megváltazik foglalási kérelem elküldése után, de még az előleg befizetése előtt, az Adriatic.hr köteles értesíteni a vendéget, és küldeni neki új elszámolást.

Amennyiben az ár az előleg befizetése után változik meg, az Adriatic.hr garantálja a vendégnek, hogy azt az összeget fizeti, melyet foglaláskor kapott az elszámolásban.

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az ügyfél a hajó lefoglalását az előleg befizetésével erősíti meg, ami a bérleti díj 50,00 %-a. A összeg másik felét legkésőbb egy hónappal a bérlés kezdete előtt be kell fizetnie.

A lefoglalt hajót az ügyfél csak akkor veheti át, ha teljesített minden befizetést.

Az előleg befizetésével az ügyfél igazolja, hogy teljes mértékben tisztában van a hajó tulajdonságaival és a hajóbérlés feltételeivel. Az előleg befizetésével a szerződés érvénybe lép, és minden pontja vonatkozik úgy az ügyfélre, úgy az Adriatic.hr-re.

5. AZ ÜGYFÉL VÁLTOZTATÁSOKRA ÉS LEMONDÁSRA VALÓ JOGA

Ha az ügyfél szeretné lemondani a lefoglalt hajót, azt írásban kell megtennie (e-mailben, faxon vagy postai úton).

A lemondási költségek elszámolását az az időpont határozza meg, amikor az Adriatic.hr megkapja az írásos értesítést a lemondásról, a következő módon:

 • ha a lemondás 2 hónappal a bérlés megkezdése előtt érkezik, az Adriatic.hr a bérleti díj 30%-át levonja a visszatérítendő pénzből. A pénz többi részét az átvevő költségére visszaküldjük a vendégnek.
 • ha a lemondás 1 hónappal a bérlés megkezdése előtt érkezik, az Adriatic.hr a bérleti díj 50%-át vonja le a visszatérítendő pénzből.
 • ha a lemondás 1 hónapon belül a bérlés megkezdése előtt érkezik , az Adriatic.hr a bérleti díj 100%-át megtartja.
 • ha a lemondás a hajó átvétele után történik, az Adriatic.hr megfizetteti a bérleti díj 100%-át, valamint a lemondás miatt keletkezett költségek is az ügyfelet terhelik.

A visszatérítendő pénzt az ügyfél rögtön a pontos összeg megállapítása után megkapja. Az iroda az összeget kizárólag az ügyfél folyó- vagy devizaszámlájára tudja visszautalni. Deviza átutalásoknál a pénz átutalási költségei az ügyfelet terhelik.

Ha az ügyfél lemondja a foglalást, de talál új bérlőt, aki átvállalja kötelezettségeket, akkor az Adriatic.hr csak a cserével kapcsolatos költségekkel terheli az ügyfelet.

Ha a vendég lemondja a lefoglalt hajót Vis Maior miatt, vagyis objektív okok miatt (haláleset a családban, egyészségi okok, súlyos baleset,...), a már befizetett összeget nem kapja vissza.

6. LETÉT (KAUCIÓ)

A hajó átvételekor az ügyfél az Adriatic.hr-nél kötelező letéti díjat helyez el garanciaként a bérlés közben keletkező veszteség vagy kár megtérítésére, még akkor is ha nincs fedezve biztosítási kötvénnyel. Az ügyfél a letétet elhelyezheti készpénzben, csekk vagy hitelkártyás fedezetű biankó szelvény formájában. A letét összegét feltüntetjük a hajó bemutatásánál az Internet oldalon.

Az ügyfél visszakapja az egész letéti díjat, ha az Adriatic.hr képviselője megállapította, hogy a hajó visszakerült a meghatározott időben és helyre, az átvett állapotban, épségben és károsodás nélkül, feltöltött víz- és üzemanyag tartállyal, továbbá azzal a feltétellel, hogy harmadik személytől nem érkeznek követelések az ügyfél felé a bérelt hajóval kapcsolatban.

A durva figyelmetlenség, vagyis a hajó és/vagy annak felszerelésében okozott károk, valamint a hajó felszerelésének hiányossága az ügyfelet terhelik. Az Adriatic.hr megtartja a letéti díjból azt az összeget, amely elegendő az okozott károk helyrehozására, az alkatrészek és a hajó egyes részeinek beszerzésére. Ha a hajó/felszerelés károsodása/elvesztése miatt a hajó további bérlésre alkalmatlanná válik, az Adriatic.hr megtartja a letéti díjból azt az összeget, amely az okozott bevételkiesést fedezi.

A letétet akkor is el kell helyezni, ha az ügyfél az Adriatic.hr által ajánlott skipperrel (kapitánnyal) bérli a hajót. Ebben az esetben a letét nem használható fel a skipper figyelmetlensége és rossz vezetése miatt létrejövő károk fedezésére.

7. A HAJÓ ÁTVÉTELE

A hajó átvétele a szerződésbe foglalt időben, tehát 17.00-től 20.00 óráig, és a szerződésben szereplő helyen történik.

Amennyiben az ügyfél előzetes értesítés nélkül a megbeszélt átvételi idő után 12 órával sem veszi át a hajót, az Adriatic.hr egyoldalúan felbonthatja a hajóbérlési szerződést, és az ügyfélnek nincs joga utólag kárpótlást követelni.

Ha bármilyen okból az Adriatic.hr nem képes a szerződésben szereplő időben és helyen az ügyfélnek a lefoglalt hajót átadni, az Adriatic.hr-nek 24 órája van a szerződésben szereplő átvételi időponttól, hogy az ügyfélnek másik, azonos vagy jobb minőségű hajót biztosítson. Ha az Adriatic.hr ezt nem teljesíti, az ügyfél felbonthatja a szerződést, és joga van a teljes összeg visszatérítését követelni. Ha az ügyfél megvárja a másik hajót a határidő letelte után, jogosult arra az összegre, amely megfelel a bérlési értéknek annyi napra, amíg nem rendelkezett a hajóval. Az Adriatic.hr nem felel magasabb összeggel, mint maga a bérleti díj, és az ügyfél bármilyen más joga a kárpótlásra kizárt.

A hajó átvételekor az ügyfél köteles az Adriatic.hr képviselőjének átadni a hitelesített vouchert, amelyen fel van tüntetve, hogy az ügyfél teljesítette a kötelező befizetéseket.

Az Adriatic.hr köteles az ügyfélnek műszakilag hibátlan és teljesen felszerelt hajót átadni feltöltött víz- és üzemanyag tartállyal, tisztán, rendezetten és szárazon, hajózásra készen.

A hajó átvételekor az ügyfél köteles átvizsgálni és figyelmesen ellenőrizni a hajó és a felszerelés állapotát és megállapítani, hogy a leltár megfelel-e a valóságnak. Az esetleges panasz, kifogás kizárólag az utazás előtt nyújtható be. Az esetleges rejtett hajó és/vagy felszerelés hiányok és hibák miatt, amelyekről az Adriatic.hr-nek nem volt tudomása a hajó átvételekor, valamint az átadás után keletkező hibák és károk miatt, melyeket az Adriatic.hr nem láthatott előre, az ügyfél nem követelheti a bérleti díj csökkentését.

8. A HAJÓ VISSZAADÁSA

Az ügyfél köteles a hajót a szerződésben szereplő időben (legkésőbb reggel 9.00 óráig) visszaadni a szerződésben meghatározott kikötőben, rendesen és tisztán, feltöltött víz- és üzemanyagtartállyal, további hajózásra készen, vagyis ugyanolyan állapotban, mint ahogyan átvette.

Ha az utazás közben a további hajózás bármilyen okból lehetetlenné válik és/vagy a megbeszélt időpont túllépése elkerülhetetlen, további utasításért a legközelebbi kikötő vezetőjét és az Adriatic.hr-t kell értesíteni. Az értesítésről szóló információt be kell jegyezni a hajónaplóba. A kedvezőtlen légköri körülmények nem igazolják a megbeszélt visszaérkezési időpont túllépését. A késés kizárólag Vis Maior esetén igazolt.

A megbeszélt visszaérkezési időpont túllépése esetén az ügyfél köteles a három (3) órát meg nem haladó késésért egy napi bérleti díj összegét kifizetni, a három (3) órát meghaladó, és minden következő megkezdett naptári nap késésért a napi díj háromszorosát fizetni, megnövelve a további költségekkel, amelyeket a késés okozott az Adriatic.hr-nek. Ezért ajánlott visszaérkezni a meghatározott kikötőbe a hajó átadását megelőző napon az esti órákban.

Amennyiben a hajó átadása nem a szerződésbe foglalt kikötőben történik, a vendég köteles az Adriatic.hr-nek minden költséget megtéríteni, ami a hajó elszállítására vonatkozik a megbeszélt kikötőig, az előírt büntetést a késésre, amennyiben ez megtörtént, valamint mindent költséget, amelyet nem fedez a biztosítási kötvény, és amely szállítás közben történt.

A vendég köteles az Adriatic.hr képviselőjének bejelenteni minden esetleges hiányt és károsodást. Ha kár keletkezett a hajó víz alatti részén , vagy akár csak feltételezhető, akkor szükséges a hajó részletes átvizsgálása búvárt vagy darut alkalmazva. Az Adriatic.hr dönt az ellenőrzés módjáról, az eljárás költségei a vendéget terhelik.

Ha a vendég megpróbálja elrejteni a kárt vagy a veszteséget, amely a hajóbérlés alatt történt, köteles az Adriatic.hr-nek 300 € büntetést fizetni, és az okozott kárt megteríteni.

A vendég vagy legénységének figyelmetlenésége illetve helytelen irányítása által okozott veszteségek vagy károk költségei a vendéget terhelik. Az Adriatic.hr ezen költségeket a letétből fizetteti meg.

Abban az esetben ha hajó rendetlenül és piszkosan érkezik vissza, az Adriatic.hr a takarítást a letéti díjból fedezi. Ha a vendég nem tölti fel a víz- és üzemanyagtartályt, akkor az Adriatic.hr szintén a letéti díjból fedezi az üzemanyag feltöltését.

A bérlés teljes ideje alatt a hajó az Adariatic.hr vagy a tulajdonos tulajdonában marat, akivel az Adriatic.hr-nek együttműködési szerződése van. Az átadástól számítva a hajót a vendég bérli.

9. A BÉRLÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA

Abban az esetben ha az ügyfél bármilyen okból meg szeretné hosszabítani a bérlést, köteles visszatérni abba akikötőbe, ahonnan elindult, az Adriatic.hr képviselőjével kapcsolatba lépni, és írásos beleegyezést kérni az új időpontban való visszatérésre a meghatározott kikötőbe.

10. A HAJÓ DOKUMENTUMAI

A hajót a bérléshez szükséges érvényes dokumentumokkal (engedély, bejelentés, koncesszió..) adják át a vendégnek, valamint a szükséges mellékletekkel együtt a hajómappából (kikötői kapitányságok listája, benzinkutak...). A vendég köteles az átvett dokumentumokat fokozott figyelemmel megőrizni.

A hajó visszaadásakor a vendég köteles visszaadni minden átvett dokumentumot a hozzátartozó mellékletekkel együtt.

A vendég köteles vezetni a hajónaplót.

11. AZ IRODA KÖTELEZETTSÉGEI

Az Adriatic.hr köteles gondoskodni a bérelt szolgáltatások végrehajtásáról odafigyeléssel és kötelezettséget vállal, hogy gondoskodik a vendég jogairól és érdekeiről a turizmus jó szokásainak megfelelően.

Az Adriatic.hr köteles a vendégnek minden kibérelt szolgáltatást biztosítani a lefoglalt időpontban, és felelni a kibérelt szolgáltatások vagy azok egy részének esetleges nem teljesítéséért.

Az Adriatic.hr kizár minden felelősséget a bérelt szolgáltatások vagy a szolgáltatások egy részének változása és nem teljesítése esetén, amelyeket Vis Maior okoz (háború, zavargások, sztrájk, terrorista cselekmények, természeti katasztrófák, illetékes hatalmak beavatkozása stb.).

12. A VENDÉG KÖTELEZETTSÉGEI

A vendég kötelezettséget vállal és kijelenti:

 • hogy rendelkezik érvényes utiokmányokkal. A dokumentumok elvesztéséért utazás közben a vendég felel.
 • hogy beszerzi és áttanulmányozza a hajó megfelelő használatáról szóló utasításokat.
 • hogy tudatosan és figyelmesen kezeli a hajót és a felszerelét, alkohol vagy kábítószer hatása alatt nem fogja vezetni a hajót, és minden esetben felelősségteljesen viselkedik a legénység elégedettségének megfelelően.
 • hogy a Horvát Köztársaság felségterületeinek határain belül fog hajózni. A Horvát Köztársaság tengerfelületének elhagyása kizárólag az Adriatic.hr előzetes írásos belegyezésével lehetséges.
 • hogy nem hajózik és nem tervez útvonalakat (itinerer) a navigációs térképek, potenciális útvonalak, nautikus és más hajós kézikönyvek előzetes tanulmányozása nélkül, és nem hajózik olyan területeken, amelyek nincsenek eléggé feltérképezve.
 • hogy a hajó átvételekor az Adriatic.hr-t értesíti a hajózás körülbelüli útvonaláról (itinerer), és hogy megbeszélt időpontokban mobiltelefonon vagy rádión értesíti az Adriatic.hr-t a hajó és a legénység elhelyezkedéséről és állapotáról, valamint az estleges károkról és veszteségekről.
 • hogy figyelmesen megtervezi és betartja az útvonalat úgy, hogy a fordulási pont az induló kikötő irányba (visszaindulás az induló kikötő felé) legfeljebb két hajózási napon belül legyen, amely körülbelül 40 NM-t jelent.
 • hogy nem hajózik éjjel minden navigációs világítás használata nélkül, és hogy hajózás közben odafigyel a fedélzetre, és az esetleges akadályokra.
 • hogy csak biztonságos időjárási körülmények és jó látási viszonyok mellett hajózik, és hogy elkerüli a nyilvánvalóan veszélyes területeket.
 • a légköri körülményektől függően időben lejjebb engedi vagy teljesen leengedi a vitorlákat, és elkerüli az árboc, vitorlák és kötelek túlterhelését.
 • hogy nem hagyja el a kikötőt vagy a horgonyzóhelyet, ha a szél erőssége több mint 23 csomó vagy várhatóan eléri ezt a határt, valamint változékony időjárás esetén.
 • hogy nem hagyja el a kikötőt vagy horgonyzóhelyet, ha a hajó vagy a felszerelés valamelyik fontos része, úgy mint motor, árboc, vitorlák, kötelek, vízpumpa, horgonyzási felszerelés, iránytű, navigációs világítások, biztonsági felszerelés nem működik.
 • hogy nem hagyja el a kikötőt, ha a kikötői hatóságok a kihajózást megtiltották, továbbá ha nincs megfelelő mennyiségű üzemanyag, valamint ha a csoport valamelyik tagja megbetegszik.
 • hogy nem használja a hajót üzleti célokra (áru és személyek szállítása terítés ellenében), professzionális halászatra, vitorlásoktatásra és hasonló tevékenységekre.
 • hogy a hajót nem adja bérbe másoknak, és nem adja át harmadik személynek használatra.
 • hogy nem hajózik több személlyel, mint amennyit előzőleg bejelentett, és a hajón nem tartózkodnak olyan személyek, akik nincsenek említve a legénység listáján.
 • hogy nem vesz részt versenyeken az Adriatic.hr engedélye nélkül.
 • hogy mindent megtesz annak elkerülésére, hogy a bérelt hajót vontatni kelljen. Ha mégis olyan helyzetbe kerül, a vontatás árát meg kell beszélnie a másik hajó kapitányával még a bérelt hajó vontatása előtt, és engedélyt kell kérnie az Adriatic.hr-től.
 • hogy a Horvát Köztársaság vám- és egyéb szabályait és előírásait tiszteletben tartja és nem szállít a hajón semmilyen ismeretlen eredetű tárgyat.
 • hogy gondoskodik arról, hogy ő maga és a legénység tagjai a Horvát Köztársaság törvényeinek megfelelően viselkedjenek és különösen tiszteletben tartsák a halászattal és a víz alatti halászattal kapcsolatos jogszabályokat, és hogy a hajón régészetileg értékes tárgyat nem szállítanak.
 • hogy beleegyezik, hogy a hajóbérlésről szóló szerződés megszűnik, ha megállapítják, hogy valaki a legénység tagjai közül megsérti a Horvát Köztársaság bármely érvényben lévő előírását és/vagy törvényét, és ebben az esetben az Adriatic.hr szabadon rendelkezik a hajóval, és az ügyfél nem jogosult semmilyen kárpótlásra, és az Adriatic.hr minden felelősségtől mentesül az országos hatóságok előtt, mert minden felelősség a törvénysértéssel és/vagy a büntetendő cselekménnyel kapcsolatban az ügyfelet terheli.
 • hogy minden felelősség áthárul az ügyfélre, és meg kell térítenie minden kárt az Adriatic.hr-nek, amelyeket az ügyfél mulasztása okozott, és amelyekért az Adriatic.hr anyagilag és büntetőügyileg felelős egy harmadik személynek.
 • hogy a vendég felel minden elkövetett törvénysértésért, hajózási szabálysértésért, amelyeket a hajó bérlése alatt követ el.
 • hogy a hajóbalesetről, szerencsétlenségről vagy károsodásokról azonnal értesíti az Adriatic.hr-t, és bejelentést tesz a tengeri balesetről a legközelebbi kikötői kapitányságon, valamint igazolást kér erről a kikötői kapitánytól, orvostól vagy az illetékes szervtől.
 • hogy a hajó vagy a felszerelés károsodásáról, melyet a természetes használat okoz, rögtön értesíti az Adriatic.hr-t. Az Adriatic.hr köteles a károkat orvosolni 24 órán belül az értesítés megérkezése után. Ha az Adriatic.hr orvosolja a hibákat 24 órán belül, az ügyfélnek nincs joga semmilyen kárpótlást igényleni. A telefonszámok, melyeken megteheti a bejelentést, a hajó dokumentációjában találhatóak.
 • hogy minden figyelmetlenség és mulasztás által okozott kárért, amely nincs fedezve biztosítással, és amelyért az Adriatic.hr felel egy harmadik személynek, az ügyfél felelős, és kártérítést kell fizetnie az Adriatic.hr-nek.
 • hogy a hajó és a hozzátartozó felszerelés elvesztése, valamint a hajó lehetetlen kormányzása, továbbá a hajó elkobzása harmadik személy által vagy hatósági lefoglalás esetén rögtön értesíti a hatósági szerveket és az Adriatic.hr-t. A rendőrségi jelentésről másolatot kér.
 • hogy kizárólag a vendéget terhel minden felelősség a hajó hatósági lefoglalása valamint minden törvénytelen cselekmény esetén (üzleti célú halászat, antikvitások kiemelése a tengerfenékről...), amelyeket az ügyfél a hajó használata közben követett el.
 • hogy önállóan felel a tenger szennyezéséért az üzemanyagtartályok feltöltésekor vagy a szemét és hulladékok elhelyezéséért az erre a célra kijelölt helyen kívül.
 • hogy naponta ellenőrzi a motor olajszintjét. Az olajhiány által okozott károkért és veszteségekért az ügyfél felel.
 • hogy a hajónaplót rendesen vezeti és a hajón hagyja a bérlet lejárta után.
 • hogy a hajóra házikedvenceket (kutyákat, macskákat, madarakat,...) csak az Adriatic.hr előzőleges engedélyével visz. A házikedvencek felvitele a hajóra tilos. Kivétel csak előzőleges megbeszélés alapján lehetséges.

Az anyagi és büntetőjogi felelősség kizárólag a vendéget terheli, ha az itt felsorolt feltételekkel ellentétesen jár el.

13. HAJÓKORMÁNYZÁSI ENGEDÉLY

A vendég köteles tengerészeti tudással és jártassággal rendelkezni, vagyis a nyílt tengerre érvényes hajókormányzási engedéllyel, és igazolással a rádióállomás kezelésről szóló vizsga sikeres teljesítéséről. Ha az ügyfél nem rendelkezik a szükséges dokumentumokkal, tudással és tapasztalattal, köteles gondoskodni, hogy a hajót csak olyan személy kormányozza a csoport tagjai közül, aki rendelkezik ezekkel.

Az Adriatic.hr kérheti a vendégtől vagy a vendég által kijelölt vezetőtől, hogy az Adriatic.hr képviselőjének jelenlétében tengerészeti ismereteit és tapaszatlatát bemutassa. A próba költségeit a vendég viseli. A próbával eltöltött idő beletartozik a hajó bérleti idejébe.

Ha a próba közben az Adriatic.hr képviselője megállapítja, hogy a vendégnek vagy a vendég által kijelölt vezetőnek nem megfelelő a tudása, tapasztalata és/vagy nem rendelkezik érvényes hajózási engedéllyel, az Adriatic.hr hivatalos skippert rendel ki a csoporthoz, a hivatalos árjegyzékben feltüntetett költségért. Ha az ügyfél nem fogadja el a kirendelt skippert, az Adriatic.hr-nek joga van megtiltani a kihajózást, a szerződést felbontani, és megtartani a befizetett bérleti díj teljes összegét. Az ügyfél nem jogosult kárpótlásra.

Ha a vendég előre tudja, hogy szüksége van az Adriatic.hr hivatalos skipperére, köteles erről értesíteni az Adriatic.hr munkatársait a foglalás bejelentésekor.

14. BIZTOSÍTÁS

A biztosítás feltételeit az a biztosító határozza meg, akinél a tulajdonos vagy az Adriatic.hr biztosította a hajót.

A hajó biztosítva van a harmadik személy által, valamint a harmadik személyeknek okozott károkra a hajó értékének magasságáig (kötelező biztosítás). A hajó rendelkezik casco biztosítással is a hajó bejelentett értékében a kockázatokra, a biztosítási kötvénynek megfelelően. A casco biztosítás fedezi a letéten felüli károkat, melyek Vis Maior miatt keletkeztek, de nem fedezi azokat a károkat, melyeket szándékosan vagy durva figyelmetlenséggel követtek el.

A vendég, a legénység tagjai és személyes vagyonuk nincs biztosítva, ezért ajánljuk, hogy a vendég egyénileg biztosítsa ezeket.

Minden kárt és/vagy veszteséget keletkezésük után azonnal be kell jelenteni az Adriatic.hr-nek. A nagyobb baleseteket, vagy amelyekben több hajó részt vesz, kötelező bejelenteni az illetékes kikötői kapitányságnak is, és tőlük megfelelő dokumentumokat kérni, amelyeket utólag a biztosítónak kell átadni. Azokat a biztosítási kötvénnyel fedezett károkat, amelyeket nem jelentett be rögtön az Adriatic.hr-nek, hatósági szerveknek, illetve a biztosítónak, valamint, amelyeknél hiányzik a szükséges dokumentáció, nem ismeri el a biztosító, így azok költségeiért teljes egészében a vendég felel.

A hajó károsodása esetén a vendég köteles a casco biztosítás feltételeivel összhangban csak a letét magasságáig megtéríteni a kárt. A hajóban és/vagy felszerelésben a vendég mulasztása miatt keletkezett kárért és/vagy veszteségért a vendég felelős, így a károkat ő köteles fedezni teljes mértékig.

A vitorlák nincsenek biztosítva, így az azokban okozott kárért a vendég felelős. A vendég nem felelős azokért a károkért, melyek a természetes használat közben keletkeztek vagy az árboc törése által.

Az olajhiány miatti motorkárosodást nem fedezi biztosítás, és minden költséget, melyet a motor károsodása okoz, a vendég fizet.

A vendégre hárul minden anyagi felelősség azokat a károkat illetően, melyek a nem biztonságos kikötőkben való lehorgonyzás és kikötés során keletkeznek.

15. A HAJÓ BÉRLÉSE SORÁN KELETKEZETT KÖLTSÉGEK IRÁNTI FELELŐSSÉG

Minden kárt vagy hiányt, melyek az idő alatt keletkeztek, amikor a hajóért a vendég felelt, és amelyek nincsenek kapcsolatban a hajó természetes használatával, a vendég személyesen térít meg. A javítás előtt a vendég megegyezik az Adriatic.hr-rel a szükséges javítások műszaki igazolásáról.

Minden kárt vagy hiányt, melyek az idő alatt keletkeztek, amikor a hajóért a vendég felelt, és amelyek kapcsolatban vannak a hajó természetes használatával, az Adriatic.hr térít meg. A javítás előtt a vendég megegyezik az Adriatic.hr-rel a szükséges javítások pénzügyi és műszaki igazolásáról. Az ügyfél a helyszínen azonnal kifizeti a számlát, majd a számlát köteles megőrizni, hogy a hajó visszaadásakor visszakapja a teljes összeget.

16. TÖRÉSEK ÉS KÁROSODÁSOK

A vendég köteles rögtön értesíteni az Adriatic.hr-t minden törésről és károsodásról az okoktól függetlenül. Az Adriatic.hr utasítani fogja a vendéget a szükséges munkálatokra és/vagy felszerelés lecserélésére. A nem engedélyezett javítások és felszerelések cseréjének a költségeit az ügyfél fizeti.

17. TULAJDON ELVESZTÉSE

Az Adriatic.hr nem felelős a vendég és a legénység többi tagjai értékeinek elvesztéséért és/vagy károsodásáért, és mások tulajdonáért, amelyeket a hajón hagytak és tároltak, operatív járművön, az Adriatic.hr vagy a hajótulajdonos irodájában. A szükséges előleg befizetésével és a hajóbérlés általános feltételeinek elfogadásával a vendég nem igényelhet kárpótlást az Adriatic.hr-től vagy a tulajdonostól, amely a személyes és/vagy más vagyonának elvesztésével és/vagy károsodásával kapcsolatos.

18. A HAJÓ FÉNYKÉPEI

Ha az Internet oldalunkon megjelenő hajó fényképein az Adriatic.hr védjegye található, az azt jelenti, hogy a képen szereplő hajót veszi bérbe a vendég.

Különösen hangsúlyozzuk, hogy az Adriatic.hr Internet oldalain megjelenő hajók fényképei, amelyeken nincs rajta az Adriatic.hr védjegye, nem azt a hajót ábrázolják, melyen a vendég tartózkodni fog, hanem ezek a gyártó reprezentatív felvételei arról a modellről, melyet a vendég bérelni fog. A hajó fényképei kizárólag orientációs jellegűek, hogy segítsék felhasználóinkat. Betekintéssel a hajó állapotába a vendég felfedezhet eltéréseket a fényképeken látottaktól (a hajó felszereltségével és/vagy a gyártási évvel kapcsolatban), de a valódi helyzet bármilyen eltérése az Interneten prezentált fényképektől nem lehet ok másik hajó igénylésére, vagy bármilyen kárpótlás követelésére, ha a felkínált hajó modellje megfelel a bérelt hajómodellnek.

Ajánljuk, hogy a hajó lefoglalása során érdeklődjön azokról a részletekről, melyek számára nagy jelentősséggel bírnak.

Az ajánlatunkban szereplő hajók prezentációjánál, a fülkék számától függően, rajzokat mellékelünk a megjelenített hajómodell minden változatáról. Az Adriatic.hr köteles a hajófülkék tényleges számát feltüntetni. Az ügyfélnek figyelembe kell vennie a bérelt hajó fülkéinek tényleges számát, mert utólagos reklamációt nem fogadunk el, hogy kevesebb a kabin, mint a képen.

19. PANASZOK

Minden ügyfélnek joga van panaszt tenni, ha úgy látja, hogy a bérelt szolgáltatások nem teljesen és/vagy nem minőségesen voltak teljesítve. Az ügyfél kárpótlást követelhet, ha a hajó átadásakor (check-out) panaszát írásban benyújtaja minden hozzátartozó dokumentációval és fényképpel. Az írásban benyújtott panaszt mindkét félnek alá kell ínia: a vendégnek és az Adriatic.hr képviselőjének is. Az utólagos és a nem teljesen dokumentált panaszokat az Adriatic.hr nem veszi figyelembe.

Az Adriatic.hr köteles írásos választ adni a panaszra hét (7) napon belül a megérkezése után. Az Adriatic.hr elhalaszthatja a határidőt legfeljebb még hét (7) nappal információgyűjtés és a panaszok kivizsgálása miatt azoknál személyeknél, akik közvetlenül vagy közvetetten részt vettek a panaszban.

A vendég lemond bármilyen más személy közvetítésről, az UHPA (Horvát utazási irodák szüvetsége) illetékességéről, bírósági intézményekről vagy információk kiadásáról a nyilvános médiáknak addig, amíg az Adriatic.hr nem hoz döntést a panaszról. Ha a vendég ezzel ellentétesen cselekszik, a folyamat megzavarása miatt, állításainak megalapozottságától függetlenül, a vendég elveszti a jogát a kárpótlásra, az Adriatic.hr pedig kártérítést igényelhet a kárra, amit az ügyfél viselkedése okozott.

A panasz után járó térítés a szolgáltatás reklamált részéig emelkedhet, és nem tartalmazhatja a már kihasznált szolgáltatásokat, sem a bérleti díj teljes egészét. A vendég eláll minden anyagi és nem anyagi kártérítéstől (pl. a pénzküldés banki költségei, telefonszámla, elhasznált üzemanyag, időveszteség, nagy stressz, lelki megterhelés...).

20. ILLETÉKES BÍRÓSÁG

Ha a vendég nincs megelégedve az iroda megoldásával, és az irodával nem tud békés megegyezésre jutni, joga van bírósághoz fordulni.

Ebben az esetben a Spliti Bíróság az illetékes a Horvát Köztársaság jogi előírásait alkalmazva.


Split, 01.01.2023.

Ezek a webhelyek sütiket alkalmaznak (cookies) a jobb felhasználói élmény és funkcionalitás érdekében. Ezen kívül a sütik biztosítják a hirdetések személyre , weblapunkon és azon kívül, megbízható partnereken keresztül. Ha többet szeretne tudni a sütikről és azok használatáról, kérjük, itt tájékozódjon. Az „OK” gombra kattintva elfogadja az összes süti használatát.

Rendben